Opendag Dienst Justitiële Inrichtingen

Op zaterdag 6 november 2010 worden op diverse plaatsen in Nederland de poorten geopend voor enkele duizenden bezoekers. Zo’n 10.000 mensen kunne dan een bezoek brengen aan een gevangenis, justitiële jeugdinrichting of tbs-kliniek tijdens de zevende Nationale Open Dag van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie.

Het doel van de Nationale Open Dag DJI is om bezoekers een indruk te geven van het leven en werken binnen de muren van een huis van bewaring, penitentiaire inrichting, forensisch psychiatrisch centrum of justitiële jeugdinrichting.

Aan de open dag doen dit jaar 50 justitiële inrichtingen mee. Alle deelnemende inrichtingen verzorgen een eigen programma met presentaties en rondleidingen. Daarbij staat het terugdringen van recidive door het doorbreken van criminele gedragspatronen centraal.

De samenleving en het kabinet vinden het belangrijk dat Nederland veiliger wordt. Dat kan alleen als justitiabelen hun criminele gedragspatronen weten te doorbreken en na hun detentieperiode een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan opbouwen. En niet terugvallen in crimineel gedrag. DJI werkt bij de terugdringing van recidive nauw samen met gemeenten en tal van organisaties, de zogenaamde samenwerkings- en ketenpartners.

De inschrijving voor de Nationale Open Dag DJI 2010 start medio september.

Remon

Heeft In oktober 2007 Compact Media opgericht. Het bedrijf doet vastleggingen van nieuwsfeiten voor landelijke en regionale kranten en omroepen. Dankzij de nog steeds groeiende groep gedreven fotografen is Compact Media voor veel media een interessante partner. Remon is een Allround fotograaf en cameraman/journalist voor het Algemeen Noord Nederlands Persbureau (ANNP). Zijn werkgebied betreft geheel Nederland. Naast het vastleggen van nieuws is Remon verantwoordelijk voor de administratie, contracten, accreditatie, onderhoud en sponsering van de website. Ook is hij in samenwerking met Pascal en Wijbe het aanspreekpunt voor fotografen.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *