Districtchef politie Drenthe op non actief gezet.

Assen – De korpschef van de regiopolitie Drenthe heeft, in afwachting van de uitkomsten van een intern tuchtrechtelijk onderzoek naar mogelijk ernstig plichtsverzuim, voor de duur van dit onderzoek de districtschef van het district Zuid-West Drenthe buiten functie gesteld.

De aanleiding voor deze maatregel van de korpschef is berichtgeving van de districtschef op Twitter n.a.v. het tragisch ongeval in Meppel op 25 december j.l. waarbij twee mensen om het leven zijn gekomen. Het recherche onderzoek naar de oorzaak van het tragisch ongeval loopt nog.

In de bedoelde berichtgeving werd een verband gesuggereerd tussen het noodlottig incident en mogelijk gepleegd huiselijk geweld. De korpsleiding betreurt deze situatie, waarbij mogelijk inbreuk is gemaakt op de integriteit van deze slachtoffers en nabestaanden zijn gekwetst.

Het interne onderzoek zal zich richten op de aard en intentie van deze berichtgeving en de omstandigheden waaronder het is geplaatst. De uitkomsten van het interne onderzoek zullen naar verwachting over vier weken bekend zijn. Dan zal worden vastgesteld of- en zo ja in hoeverre, er sprake is van het vermeend ernstig plichtverzuim en zal een afdoening volgen.

Foto: Politie Academie

Remon

Heeft In oktober 2007 Compact Media opgericht. Het bedrijf doet vastleggingen van nieuwsfeiten voor landelijke en regionale kranten en omroepen. Dankzij de nog steeds groeiende groep gedreven fotografen is Compact Media voor veel media een interessante partner. Remon is een Allround fotograaf en cameraman/journalist voor het Algemeen Noord Nederlands Persbureau (ANNP). Zijn werkgebied betreft geheel Nederland. Naast het vastleggen van nieuws is Remon verantwoordelijk voor de administratie, contracten, accreditatie, onderhoud en sponsering van de website. Ook is hij in samenwerking met Pascal en Wijbe het aanspreekpunt voor fotografen.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *