Districtschef Politie Zuidwest Drenthe krijgt voorwaardelijk strafontslag

Assen • De korpsbeheerder van Politie Drenthe heeft de districtschef van Zuidwest Drenthe voorwaardelijk strafontslag opgelegd. Daarnaast mag zij niet langer de functie van districtschef bekleden. Aanleiding voor deze maatregelen zijn de uitkomsten van een door Politie Drenthe uitgevoerd tuchtrechtelijk onderzoek.

Dit onderzoek was opgestart na een uiting van de districtschef via het medium Twitter met betrekking tot een geval van koolmonoxide-vergiftiging in een flatgebouw in Meppel op 25 december 2010. Zonder de feiten te kennen veronderstelde de districtschef in een ‘tweet’ dat er sprake zou zijn geweest van een geval van huiselijk geweld.

De korpsbeheerder heeft zijn overwegingen vooral gebaseerd op de uitkomsten van een door Politie Drenthe uitgevoerd tuchtrechtelijk onderzoek. Daaruit heeft de korpsbeheerder geconcludeerd dat er sprake is van ernstig plichtsverzuim. Door de bewuste ‘tweet’ hebben nabestaanden van de slachtoffers pijnlijke emotionele gevolgen ondervonden van de voorbarige en ongepaste berichtgeving.

Daarnaast heeft de actie ook in de samenleving en binnen het politiekorps Drenthe veel onrust veroorzaakt. De korpsbeheerder rekent dat betrokkene zwaar aan.

Uit het onderzoeksrapport blijkt ook dat zowel van het lekken van vertrouwelijke politie-informatie als van het mogelijk beïnvloeden van een strafrechtelijk onderzoek geen sprake is.

De korpsbeheerder heeft in zijn strafoplegging rekening gehouden met het feit dat betreffende districtschef al eerder de grenzen van het toelaatbare in de sociale media heeft opgezocht.

In augustus 2010 sprak hij haar aan op haar gedrag naar aanleiding van een tweet over de PVV.

De korpsbeheerder heeft de districtschef van Zuidwest Drenthe voorwaardelijk strafontslag aangezegd met een proeftijd van twee jaar. De korpsbeheerder heeft naast deze strafoplegging ook besloten dat betrokkene niet langer de functie van districtschef politie Zuidwest Drenthe mag bekleden.

De korpschef van Politie Drenthe zal bepalen welke werkzaamheden betrokkene gaat verrichten.

Schriftelijke reactie Gerda Dijksman

Gerda Dijksman is niet bereikbaar voor commentaar, maar laat het volgende weten:

“Bij dezen wil ik nogmaals mijn oprechte excuses aanbieden aan de nabestaanden, vooral vanwege de impact van de gevolgen van mijn actie. Ik betreur de ontstane situatie zeer. Dat doe ik ook in de richting van het bestuur, het korps en naar mijn collega’s in het district. Ik snap dat het draagvlak voor mijn functioneren als districtschef van Zuidwest Drenthe weg is en dat ik deze functie niet langer kan vervullen.”

Redactie

Nieuwsitems, Persberichten en/of tips kunt u richten aan de redactie@compactmedia.nl of op Twitter @Nieuwsflyer Facebook: Compact Media

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

×
Welkom op onze whatsapp tiplijn,

Stuur ons u tip! (Tip melding, locatie en reeds bekende informatie)

Alvast bedankt