Rook en stookverbod afgegeven in Oost en Weststellingwerf.

Friesland – Met ingang van vrijdag 8 april 2011 is er door de burgemeester en wethouders van de gemeentes Oost en Weststellingwerf een rook en stookverbod afgegeven, deze is van kracht in de bossen en natuurgebieden in de gemeentes.

Het besluit is genomen na advies van de Intergemeentelijk Brandweer Oost en Weststellingwerf (IBOW) in verband met de langdurige droogte bestaat er een verhoogd brandgevaar.  

Het verbod is tot nader orde van kracht. De hieronder vernoemde verboden zijn ingesteld op grond van de artikelen 2.1.6.6 en 5.5.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Het rookverbod is van kracht in bossen en natuurgebieden. Het stookverbod betreft een verbod op open vuur in de open lucht:

  • Voor verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke.
  • Sfeervuren zoals kampvuren, terrashaarden en vuurkorven.
  • Vuur voor koken, bakken en braden, voorzover dat geen gevaar, overlast of hinder voor de omgeving oplevert.

Het college van burgemeester en wethouders wijst er op dat met deze verboden het risico kleiner wordt dat als gevolg van vliegvuur brand ontstaat in natuurgebieden en/of bij (rietgedekte) panden.

Redactie

Nieuwsitems, Persberichten en/of tips kunt u richten aan de redactie@compactmedia.nl of op Twitter @Nieuwsflyer Facebook: Compact Media

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *