Hulpverleningsdienst Drenthe laat brandweer duikers van Smilde zinken als een baksteen.

Smilde – De gemeente Midden Drenthe heeft besloten om per 1 april het duikteam van Smilde op te laten bestaan. Burgers van Midden Drenthe en omliggende gemeente’s hopen op een mis plaatste 1 april grap. Door de regionalisering bestaat er al langere tijd onduidelijkheid over de duikteams in de noordelijke provincie’s.

Deze onzekerheid heeft tot gevolg gehad dat er in Smilde al meerdere jaren niet meer is geïnvesteerd in het opleiden van nieuwe duikers, assistenten en duikploegleiders. Aanleiding voor deze beslissing is dat met de huidige bezetting de duik- en oefentaken een te zware belasting voor het duikteam vormen.

Geen investering in nieuwe opleidingen

Om als duikteam goed te kunnen functioneren is uitbreiding van het aantal duikers noodzakelijk. Dat betekent dat geïnvesteerd zou moeten worden in het opleiden van nieuwe duikers. “Een lastige afweging voor de gemeente”, aldus burgemeester Jan Broertjes. “We hebben veel waardering voor het werk van het duikteam. Maar een opleiding kost veel geld en tijd. Een dergelijke investering zouden we dan doen in de wetenschap dat de nieuw opgeleide duikers waarschijnlijk nog maar heel kort voor het duikteam van Smilde actief kunnen zijn, dat vinden wij niet verantwoord”. Reden voor de gemeente Midden-Drenthe om te besluiten niet in nieuwe opleidingen te investeren en het duikteam per 1 april van zijn taken te ontheffen.

Districtcommandant Robert Kleine: “Wij hebben als brandweerorganisatie begrip voor het besluit van de gemeente om niet meer in het duikteam te investeren, maar vinden het tegelijkertijd jammer dat het duikteam nu opgeheven wordt. Het team bestaat nu uit vier duikers, zes assistenten en drie duikploegleiders. De regelgeving omtrent duiken is de laatste jaren behoorlijk aangescherpt, waardoor dit met de huidige bezetting een te zware belasting voor het duikteam oplevert.”

De beslissing is voor ons onbegrijpelijk!! Door de invoering van een gezamelijke meldkamer en een regionaal beleid, Zou de veiligheid van de burgers in Noord- Nederland moeten worden vergroot. Zeker nu brandweerkorpsen steeds vaker grensoverschrijdende ingezet worden. Dit geldt ook voor de inzet van de brandweer van Smilde.

Wij als Compact Media hopen dan ook dat het duikersteam van brandweer Smilde toch nog een voorbestaan krijgt in de toekomst.

Foto: Archief Compact Media

Kaart: © Google en Compact Media

 

 

 

 

 

Redactie

Nieuwsitems, Persberichten en/of tips kunt u richten aan de redactie@compactmedia.nl of op Twitter @Nieuwsflyer Facebook: Compact Media

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *