Brandweer Drenthe het langzaamst van alle veiligheidsregio’s

NEDERLAND – De Nederlandse brandweer heeft in 2017 gemiddeld 7,7 minuten nodig gehad om bij een brand te komen. Dat is 0,2 minuten (12 seconden) meer dan een jaar eerder. Bij een aantal korpsen liep de responstijd vorig jaar met 0,7 minuten (42 seconden) op. De toename van de gemiddelde responstijd is het gevolg van een toegenomen uitruk- en rijtijd, meldt het CBS.

De tijd die de brandweer in totaal nodig heeft om bij een brand te komen, noemt het CBS responstijd. Die bestaat uit de tijd die de brandweer centralist nodig heeft om de eenheid te alarmeren, de tijd om uit te rukken na alarmering en de tijd die nodig is voor de rit naar het incident.

Brandweerkorpsen in Nederland deden er in 2017 gemiddeld 7,7 minuten over om op de plaats van het incident te komen. De meldkamer van de brandweer had gemiddeld 0,7 minuten de tijd nodig om de brandweereenheid te alarmeren. Gemiddeld kostte het daarna 2,9 minuten om uit te rukken en reed de brandweer er gemiddeld 4,1 minuten over om bij de brand te komen.

Brandweer in uitgestrekte veiligheidsregio’s langer onderweg

De brandweer van de Veiligheidsregio Drenthe was in 2017 met een responstijd van 10,7 minuten van alle korpsen het minst snel ter plekke. De gemiddelde responstijd van het korps was 0,7 minuten hoger dan een jaar eerder. De veiligheidsregio’s Fryslân (9,6 minuten), Limburg-Noord en Brabant-Noord (beide 9,4 minuten) volgen Drenthe als regio’s met een lange responstijd. Deze regio’s zijn uitgestrekter, minder dichtbevolkt dan de veiligheidsregio’s in voornamelijk stedelijke gebieden.

Het korps van Limburg-Noord had met gemiddeld 5,7 minuten de langste rijtijd, maar was met een uitruktijd van 2,9 minuten sneller weg om ten slotte sneller op de plek van het incident te komen dan de collega’s van Drenthe en Brabant-Noord.

Mogelijk van invloed op de responstijden van de brandweer bij brand kan zijn, dat er in dunbevolkte regio’s een groter beroep op vrijwillige brandweerlieden wordt gedaan. De uitruktijden zullen hierdoor langer zijn dan in de steden met een hoge dichtheid van kazernes met meer beroepskrachten. Langere afstanden in dunbevolkte gebieden tot de brandlocatie zorgen ook voor de verschillen in de rijtijden. Verder kunnen verificatieprocedures in de meldkamer van automatische meldingen mede bepalend zijn voor de tijden.

Ten slotte kan ook het weer een rol in de responstijd van brandincidenten spelen. Gedurende een warme periode, zoals in mei en juni 2017, kunnen meer branden in de natuur- of buitengebieden plaatsvinden. De locatiebepaling wordt dan moeilijker, met mogelijke langere alarmerings-, uitruk- en rijtijd tot gevolg.

Bron: CBS

Redactie

Nieuwsitems, Persberichten en/of tips kunt u richten aan de redactie@compactmedia.nl of op Twitter @Nieuwsflyer Facebook: Compact Media

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

×
Welkom op onze whatsapp tiplijn,

Stuur ons u tip! (Tip melding, locatie en reeds bekende informatie)

Alvast bedankt