Brandweerman uit Drenthe vecht PPMO-keuring aan bij bestuursrechter

DRENTHE – Een brandweerman uit Drenthe heeft zijn ontslag door de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) aangevochten. De zaak werd op 28 maart jongstleden behandeld bij de meervoudige kamer van de bestuursrechter in de rechtbank van Groningen.

De brandweerman is van beroep Hoger Veiligheidskundige (HVK) & Arbo adviseur uit dat oogpunt heeft hij zo’n twee jaar geleden de Periodieke Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) ter discussie gesteld bij de VRD.

Hij is van mening dat de PPMO niet voldoet aan de Arbeidsomstandighedenwet en – besluit (fysieke belasting)

Op basis van de NIOSH rekenmethode welke ook gehandhaafd wordt door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbeidsinspectie) mag een persoon in uitoefening van zijn beroep maximaal 23 kilo tillen.

Hiervan mag afgeweken worden bij repressieve inzet (brandblussen e.d.)

Verder mag en kan hij deze test niet doen omdat naar zijn beleving bovengenoemde test in strijd is met een ministeriële regeling m.b.t. de eisen die aan een hoger veiligheidskundige worden gesteld en de gedragscode van Nederlandse vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK).

In de ministeriële regeling staat dat een Hoger Veiligheidskundige handelt conform de gedragscode van de NVVK en hierin staat o.a. geschreven:  dat de Hoger veiligheidskundige zich aan de wet- en regelgeving moet houden.

Ook de vakvereniging brandweervrijwilligers (VBV) heeft haar vraagtekens over deze test.. Afgelopen jaren hebben zich in heel Nederland tijdens de PPMO zo’n 100 incidenten plaatsgevonden waaronder drie hartstilstanden.

Enkele hulpverleners zijn zelfs arbeidsongeschikt geworden door deze test.

Uit de berichten die ons nu bereiken heeft bijvoorbeeld de veiligheidsregio Limburg besloten om de stairmaster (een van de onderdelen tijdens de test) in april en mei buiten dienst te zetten, omdat men bang is voor blessures van hun personeel. De veiligheidsregio Limburg past nu de gewone traplooptest toe.

Met dit als achtergrond informatie en gesteund door twee deskundigen van de NVVK is de beleving van deze brandweerman dat de huidige PPMO niet voldoet aan de Wet en dat zijn ontslag door de Veiligheidsregio Drenthe niet gerechtvaardigd is.

De rechtbank van Groningen doet over zes weken uitspraak dan, is het voor eens en altijd duidelijk of de PPMO wettelijk is toegestaan.

Tekst © Compact Media / Nieuwsindrenthe.nl

Redactie

Nieuwsitems, Persberichten en/of tips kunt u richten aan de redactie@compactmedia.nl of op Twitter @Nieuwsflyer Facebook: Compact Media

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

×
Welkom op onze whatsapp tiplijn,

Stuur ons u tip! (Tip melding, locatie en reeds bekende informatie)

Alvast bedankt