Disclaimer

Algemeen:

Door gebruik te maken van onze websites stemt u in met deze disclaimer. Er word dan ook van uitgegaan dat ieder die deze website bezoekt onze disclaimer gelezen en geaccepteerd heeft!! U kunt achteraf geen bezwaar indienen.

Compact Media probeert alle getoonde informatie en/of berichtgevingen op deze website met uiterste zorgvuldigheid samen te stellen, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Compact Media kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie. Hoewel Compact Media alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Compact Media niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Compact Media aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderzins wordt verwezen. Compact Media garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Voor klachten en mededelingen over berichten en/of foto’s kunt u dit doorgeven aan de webmaster van Compact Media. (info@compactmedia.nl) Wij zullen dan zorgen dat dit zo snel mogelijk word hersteld en indien nodig een eventuele rectificatie plaatsen.

Alle aan Compact Media geleverde bestanden en/of documenten zijn na levering eigendom van Compact Media.

Compact Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website en de schade en/of andere dingen die na het gebruik en/of bezoek van deze website voortvloeien.

Compact Media is niet verantwoordelijk en aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website getoonde informatie en tarieven.

U gaat ermee akkoord dat u deze site uitsluitend bezoekt voor uw eigen, persoonlijke gebruik. Het distribueren, aanpassen publiceren of gebruiken van foto’s en informatie op deze site, anders dan het bekijken van algemene of promotionele informatie voor uw persoonlijke gebruik is niet toegestaan, tenzij Compact Media u daartoe vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.

De foto’s mogen in ongewijzigde vorm voor niet commerciële doeleinden gebruikt worden. Met het respecteren en vermelden van het auteursrecht.

Deze website en alle erop vastgelegde werken zijn auteurs rechtelijk beschermd. Derhalve zijn en blijven de gemaakte foto’s eigendom van Compact Media. Commerciële verveelvoudiging, opslag en openbaarmaking is zonder schriftelijke toestemming van Compact Media verboden en strafbaar als misdrijf. Het overnemen van foto’s zoals bedoeld in artikel 15 van de Auteurs wet is niet toegestaan.

Extern websites:

Verwijzingen naar sites die niet door Compact Media worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Compact Media uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Compact Media worden onderhouden wordt afgewezen.

Alle rechten zijn voorbehouden aan Compact Media.